Vad är Sökmotoroptimering (SEO)

Sökmotoroptimering (SEO)

Sökmotoroptimering är en process för att förbättra synligheten för en webbplats på organiska (“naturliga” eller un-paid) sökmotorernas sidor (SERPS), genom att införliva sökmotorvänliga element till en webbplats. En framgångsrik sökmotoroptimering kampanj kommer att ha, som en del av de förbättringar, noggrant välja, relevanta, sökord som på sidan optimering kommer att utformas för att göra framträdande för algoritmer sökmotor. Sökmotoroptimering är uppdelad i två grundläggande områden: on-sida, och off-page optimering. On-page optimering hänvisar till webbplatselement som omfattar en webbsida, till exempel HTML-kod, textinnehåll och bilder. Off-page optimering hänvisar främst till bakåt (länkar som pekar till webbplatsen som optimeras, från andra relevanta webbplatser).

Vad är Sökmotoroptimering (SEO)
Vad är Sökmotoroptimering (SEO)

Sökmotoroptimering är ett samlingsnamn för de olika metoder och tekniker som används för att få en webbsida att synas så högt upp som möjligt bland resultaten vid sökningar i sökmotorer. Eftersom rangordningen av webbsidor sker automatiskt genom algoritmer kan man försöka att till webbplatsägarens fördel optimera den bedömning av en webbsida som sökmotorerna gör genom att genomföra ändringar i de faktorer som algoritmerna tar hänsyn till.  Sökmotoroptimeringexternal eller SEOexternal är den enkla aktiviteten att säkerställa en webbplats kan hittas i sökmotorer för ord och fraser som är relevanta för vad webbplatsen erbjuder. I många avseenden är det helt enkelt kvalitetskontroll för webbplatser. Att ha sagt att om det någonsin var en bransch som liten var förstås av “utomstående” det är SEO Sverige.


Comments are closed.